Ydelser

Hvilke ydelser tilbyder Legal People?

Legal Peoples sagsbehandlere varetager opgaver indenfor mange arbejdsområder, herunder:

 

 • Familieret
 • Arveret – Dødsboer
 • Testamenter og ægtepagter
 • Selskabsret
 • Konkursboer
 • Tvangsauktioner
 • Ejendomshandler (privat, erhverv, landbrug)
 • Tinglysning
 • Retssager (f.eks. ekstrakter og opsyn med minretssag)
 • Strafferet
 • Inkasso
 • Ejendomsadministration
 • Bogholderi
 • SOME
 • Telefonpasning

 

Er der specielle områder som du ønsker hjælp til, men som ikke er omfattet af ovenstående liste kan du ringe på telefon (+45) 939 939 40 eller skrive til os på kontakt@legal-people.dk og vi kan aftale nærmere herom.

Hvordan forløber processen?

Når du har indgået en aftale med Legal People og udvalgt din nye sagsbehandler i vores kartotek, vil næste skridt i processen være onboarding af din nye medarbejder i virksomheden.

 

Onboarding omfatter typisk følgende aktiviteter:

 

Orientering
Velkommen i virksomheden og introduktion til relevante kollegaer samt de arbejdsområder og sager, der skal behandles. Aftaler omkring ansvarsområder, opbevaring af fysiske dokumenter/sager osv. Dette kan enten gøres telefonisk, f.eks. på Teams eller ved at sagsbehandleren fysisk besøger din virksomhed.

Papirarbejde
Du og din nye sagsbehandler skal udfylde relevante dokumenter i løbet af de første par dage.

IT-opsætning
Din IT-afdeling skal oprette forskellige logins til din nye sagsbehandler, således at sagsbehandleren har adgang til det, der er relevant for at kunne løse de konkrete opgaver.