Søger du en ny sagsbehandler til dit advokatkontor?

Har din virksomhed behov for en ny juridisk sagsbehandler – eller måske ny ekspertise inden for et bestemt juridisk arbejdsområde – men oplever du udfordringer med at finde og/eller fuldtidsbeskæftige den rette medarbejder, så kan Legal People med stor sandsynlighed hjælpe dig med en juridisk sagsbehandler i præcis det antal timer og med de kompetencer, du står og har brug for.

I Legal People har vi allerede sagsbehandlere med specialer inden for advokatbranchen ansat, hvorfor vi med ganske kort varsel kan levere den helt rette arbejdskraft til din virksomhed.

Du betaler kun for de timer du rent faktisk forbruger og vil derfor være sikret den rette bemanding med de helt rigtige kompetencer i et marked, der konstant forandres.

Du kan også afsætte overskydende arbejdskraft

Ved et samarbejde med Legal People har du også mulighed for at optimere dine egne nuværende ansættelsesforhold ved at udbyde eventuel overskydende kapacitet hos dit fastansatte personale til Legal People, der så vil finde en aftager til disse ressourcer i en anden virksomhed.

Det kunne f.eks. være en dygtig juridisk sagsbehandler, som du meget nødig vil sige farvel til, men som der i dag kun er en begrænset mængde arbejdsopgaver til. Måske har en anden advokat i landet brug for nogle af dine overskydende sagsbehandlertimer eller kompetencer, så han/hun kan få behandlet nogle nødvendige arbejdsopgaver.
Imens din medarbejder arbejder andetsteds, opnår du betaling for et nærmere defineret antal arbejdstimer. Måske bare for en periode, indtil der igen opstår mere aktivitet i din egen virksomhed.

Et samarbejde med Legal People har mange fordele:

  • Du får tilført præcis de kompetencer du mangler – præcis når du skal bruge dem.
  • Alle sagsbehandlere er ansat hos Legal People på kontrakt, så du slipper for de administrative forpligtelser som f.eks. udbetaling af løn, feriepenge, opsigelse mv.
  • Vi afregner dig for det antal timer sagsbehandleren indberetter og din virksomhed modtager hver måned en overskuelig faktura fra Legal People.
  • Afregning kan enten ske på baggrund af et fast ugentligt timetal eller efter medgået tid.
  • Legal Peoples sagsbehandlere er alle fjernmedarbejdere, hvorfor du blot skal levere en online adgang til din virksomheds IT-løsninger og –systemer.
  • Ingen ventetid, da vi allerede har rekrutteret og ansat din nye medarbejder.
  • Din virksomhed er kun bundet i den aftalte periode – ingen bindinger eller unødvendige forpligtelser.
  • Alle aftaler vedrørende bemandingsløsninger er individuelle og tilpasset lige netop dine behov og ønsker.

Ydelser

Legal Peoples sagsbehandlere varetager opgaver inden for mange forskellige arbejdsområder

Job

Kunne du tænke dig at få medindflydelse på dit arbejdsliv – selv at bestemme hvor mange timer du skal arbejde om ugen?

Om os

Legal People har ekspertise i bemandingsløsninger primært målrettet advokatbranchen.